Bojan-Zecevic.jpg Rođen je 1964. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1988. Poslediplomske (magistarske) studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, završio je 1994. godine a doktorsku disertaciju je odbranio 2002. Godine 2012. promovisan je u vanrednog profesora. Boravio je na stručnom usavršavanju na University of Surrey (Gilford, Velika Britanija), Universitá Cá Foscari (Venecija), Vienna University of Economics and Business Administration, Institute for Tourism and Leisure Studies (Beč), na Purdue University (Vest Lafajet, SAD) kao Fulbright-ov stipendista. Radi se o vodećim univerzitetima u Evropi i SAD za oblast turizma, a posebno savremenog menadžmenta u ovoj oblasti.

Na osnovnim studijama izvodi nastavu na predmetima Ekonomika turizma i Marketing u turizmu. Na aktuelnim master studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je rukovodilac kursa, razvio je i izvodi nastavu na predmetima Strategijski menadžment turističkih preduzeća i Strategijski menadžment turističkih destinacija.

Aktivno učestvuje u radu naučnih i stručnih organizacija iz oblasti turizma u našoj zemlji i inostranstvu. Osim obimnog i kvalitetnog angažovanja u nastavnim aktivnostima Ekonomskog fakulteta angažovan je u velikoj meri i na naučno-istraživačkim projektima u okviru NICEF, na projektima različitih Ministarstava i državnih institucija, kao i u oblasti konsultanstkih aktivnosti. Od 2009. do početka 2014. godine je bio predsednik upravnog odbora Turističke organizacije Srbije.

Prijatelji foruma

Prijavi se

Da li ste se registrovali? Ako niste, možete to učiniti sada.
Kotizacija
Nova specijalna cena kotizacije ZA HOTELIJERE iznosi 59 evra (u dinarskoj protivvrednosti + pdv).
Saznaj više