ljilja kosar 2.jpg Profesor Visoke hotelijerske škole strukovnih studija u Beogradu. Redovni profesor univerziteta od 2003. godine. Izabrana u ovo zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, za naučnu oblast Hotelijerstvo. Ima bogato radno iskustvo od 38 godina u nastavi i naučno-istraživačkom radu. Autor 6 univerzitetskih udžbenika iz oblasti hotelijerstva i menadžmenta kvaliteta u hotelijerstvu i jednog srednjoškolskog udžbenika iz oblasti ekonomike ugostiteljstva. Koautor monografije o globalizaciji u turizmu i hotelijerstvu. Autor i koautor preko 100 objavljenih radova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima. Učešće sa referatom na oko 80 domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Saradnik u realizaciji oko 30 naučno-istraživačkih projekata iz oblasti turizma i hotelijerstva.  Koautor kriterijuma kvaliteta ponude hotela i restorana u okviru projekta Privredne komore Beograda “Beogradski kvalitet”. Koautor Pravilnika o kategorizaciji restorana pri HORES-u. Saradnik Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije – članstvo u komisijama za ocenu i odbranu doktorskih disertacija.

Prijatelji foruma

Prijavi se

Da li ste se registrovali? Ako ne, možete to učiniti sada.
Kotizacija
Cena kotizacije za XIV forum hotelijera iznosi 5.490 dinara + pdv. POPUST od 10% imaju pretplatnici časopisa Turistički Svet!
Saznaj više