ljilja kosar 5.jpg Profesor Visoke hotelijerske škole strukovnih studija u Beogradu. Redovni profesor univerziteta od 2003. godine. Izabrana u ovo zvanje na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, za naučnu oblast Hotelijerstvo. Ima bogato radno iskustvo od 39 godina u nastavi i naučno-istraživačkom radu. Autor 6 univerzitetskih udžbenika iz oblasti hotelijerstva i menadžmenta kvaliteta u hotelijerstvu i jednog srednjoškolskog udžbenika iz oblasti ekonomike ugostiteljstva. Koautor monografije o globalizaciji u turizmu i hotelijerstvu. Autor i koautor preko 100 objavljenih radova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima. Učešće sa referatom na oko 80 domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Saradnik u realizaciji oko 30 naučno-istraživačkih projekata iz oblasti turizma i hotelijerstva.  Koautor kriterijuma kvaliteta ponude hotela i restorana u okviru projekta Privredne komore Beograda “Beogradski kvalitet”. Koautor Pravilnika o kategorizaciji restorana pri HORES-u. Saradnik Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije – članstvo u komisijama za ocenu i odbranu doktorskih disertacija.

Picture gallery

Prijatelji foruma

Prijavi se

Da li ste se registrovali? Ako niste, možete to učiniti sada.
Kotizacija
Nova specijalna cena kotizacije ZA HOTELIJERE iznosi 59 evra (u dinarskoj protivvrednosti + pdv).
Saznaj više